Časopis za satiru

- ETNA -

 

 


  Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15


 

UVO

Zajašili nas. Teški su i svaki ponaosob, a kamoli ovako. Bičuju nas kad zastanemo. Hranu nam retko daju. Tek toliko da ne polipšemo. Čak su i jedno uvo počeli da nam grickaju. Ne mari. Na ono drugo, čim nešto važno saznaju, prvo će nama šap- nuti.

EGZISTENCIJA

Bićemo to što jesmo mada to nikada nis- mo bili. Sada ponajmanje. Da, to je poma- lo nezgodno, ali mi smo sledbenici Onoga koji je bio to što je bio iako to nikada nije bio. Sada kada uopšte nije, može da bude bilo šta, pa čak i ono što je bio mada nije. Zato smo i mi, njegovi sledbenici, ono što je on bio. Oni koji to ne žele da vide ubr- zo će skroz-naskroz prestati da budu. Bivstvovanje je ovde vrlo relativna poja- va.

Đorđe Otašević

Nikola Otaš


EVROPSKA POVELJA O VLADI

 • VLADA ne poznaje granice. VLADA je ljudski problem.

 • Bez VLADE nema života. Ona je dragoceno dobro, neophodna u svakoj ljudskoj delatnosti.

 • Slatkovladini resursi VLADE nisu neiscrpni. Neophodno ih je sačuvati, kontrolisati i, ako je moguće, povećavati.

 • Menjati kvalitet VLADE, znači ugrožavati život čoveka i ostalih živih bića koja od nje zavise.

 • Kvalitet VLADE mora se očuvati do nivoa prilagođenog njenom korišćenju, koji predviđa i zadovoljava posebne zahteve narodnog zdravlja.

 • Ako se VLADA posle upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne sme biti na štetu drugih korisnika, bilo javnih, bilo privatnih.

 • Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za konzervisanje VLADINIH resursa.

 • VLADINI resursi moraju biti predmet inventarisanja.
  Dobro upravljanje VLADOM mora biti predmet jednog plana ozakonjenog preko nadležnih vlasti.

 • Zaštita VLADE traži značajan napor u naučnom istraživanju, u formiranju specijalista za javne informacije.

 • VLADA je opšte nasledstvo čiju vrednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da njom ekonomiše i da je brižljivo koristi.

 • Upravljanje VLADINIM resursima mora se pre svega vršiti u okviru sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.

 • VLADA ne zna za granice. To je jedan opšti izvor koji traži međunarodnu saradnju.

  (Evropska povelja o VODI)

Živko Vujić


Tošo Borković

- 5 -


 

Naslovna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

 

Optimizovano za IE 800x600
Vesna Dencic ©
ETNA, Beograd, 2001-2003. Sva prava zadržana

- ETNA -