Početna Arhiva Kontakt
   
IN-OUT
 
 
 

 

 


Piše: Vitomir Teofilović

Stilske figure u srpskom aforizmu

Specifična podvrsta žanra: proaforizam

Bilo bi zanimljivo istražiti koje su stilske figure najčešće u srpskom aforizmu i zašto. Ovde ćemo samo, bez i najmanje pretenzije na sistematičnost i reprezentativnost, predstaviti stilsku raznovrsnost aforizama našeg jezičkog područja, po standardnom redosledu u nemačkoj literaturi o retorici i poetici, a sličan je i u drugim evropskim zemljama.

Što je rečeno za trope, važi i za stilske figure: mnogi aforizmi su dvostruko, a neki i višestruko figurativni – sazdani su od više stilskih figura. Po definiciji, u svojoj unutarnjoj značenjskoj strukturi ima paradoks kao svoje jezgro, a većina aforizama koristi i trop ili neku stilsku figuru. No, aforistička forma ima i jedan specifičan oblik, koji bismo mogli, po uzoru na veliko jato termina koji počinju latinskim prilogom post, nazvati postaforizam.

Šta je proaforizam? Počnimo objašnjenje primerom iz istorije, čuvenim citatom iz Šekspirove tragedije Ričard Treći: "Konja! Konja mi dajte! Kraljevstvo dajem za konja!" Ovaj iskaz sam po sebi nije aforizam već puki egzistencijalni iskaz, vapaj za spas života. No takav je, primarni a ne literarni iskaz, samo iz ugla i na ustima Ričarda Trećeg. Za nas, čitaoce istorije ili gledaoce Šekspirove drame, taj iskaz ne ostaje u sferi egzistencije, postao je pred-tekst, osnovni tekst palimpsesta; postao je (bez dodatka ijedne reči, čak nijednog slova!) metaistorijski aforizam, istorijski topos koji simbolizuje ne samo prolaznost već i krajnju trošnost slave i moći, mogućnost da svemoć u trenu pređe u ništavilo (Sic transit gloria mundi).

Ovde smo naše aforizme predstavili u malom, gotovo simboličnom broju iz velikih korpusa verbalnih i misaonih stilskih figura (a u prethodnom broju ETNE, podsećamo, to smo učininili sa tropima). U "Uvodu u retoriku i poetiku" Stefani Arend navodi, analizira i modelnim primerima ilustruje 13 tropa i 48 stilskih figura, po 24 u pomenutim korpusima, a u knjizi Luke Zime "Figure u našem narodnom pjesništvu", koji  je stilska književna sredstva studiozno istražio u vremenskom rasponu dva i po milenijuma, od antičke Grčke i klasičnog Rima do evropske literature  sve do 1880. godine, kada je knjiga objavljena, tropa i figura ima 114 vrsta i 19 podvrsta! Ovaj erudita renesansne znatiželje temeljno je istražio starogrčke i latinske izvore u originalu, prilježno konsultujući vodeću književnoistorijsku i teorijsku literaturu svoga doba – nemačku filologiju.

VERBALNE FIGURE

Anafora

• Bane Jovanović: Ili rat, ili mir-no-no!
• Rako Nikčević: Ima li ko s nama? Ima – znak pitanja!
• Rade Jovanović: Bolje rob nego grob! Bolje rat nego pakt!...
Bolje da nam nikad nisu dali da biramo!
• Iva Mažuranić: Treba očuvati tekovine revolucije. Treba očuvati vlast.
• Gojko Božović: Ili poltron ili ništa!

Epifora

• Aleksije Marjanović: Jaja u prahu, mleko u prahu... I smrt je život u prahu.
• Zoran Rankić: O glumcima neću ni reči. Njima je dosta tuđih reči!
• Radomir Racković: Marks je govorio da niko nije više pisao o novcu a manje ga imao. A niko ga više nije štampao od nas a manje ga imao.
• Slobodan Simić: Ovo ne vodi ničemu. Ovo vodi ničemu.
• Aleksandar Novaković: Dobar vođa ostavlja spomenik, a loš – spomenike.

Simploka

• Savo Martinović: Oni koji misle ne pitaju se, a oni koji se pitaju ne misle.
• Rastko Zakić: Ko laže, taj i krade, a ko krade, laže da ne krade.
• Momčilo Mihajlović: Nije tačno da Skupština liči na cirkus.
Cirkus čine vrhunski artisti i pametne životinje.
• Zoran Spasović: Gore je dole, ali gori su gore.
• Dragan Ognjanović: Ljudski faktor je faktor iznenađenja.

Epiploka

• Radomir Racković: Grcamo u dugovima. Dugujemo i Grcima!
• Radiša V. Dokić: Sistem života, a ne život sistema!
• Iva Mažuranić: Ovo je prvo poništenje izbornih rezultata posle 50 godina.
50 godina je sve bilo regularno.
• Milivoje Radovanović: Komunisti su svi kao jedan, a jedan ne može sve sam.
• Slobodan Simić: Oni nisu u ratu. Rat je u njima.

Palilogija (anadiploza)

• Miodrag Miša Vojisavljević: Ako padne kiša – biće hleba!
A ako padne vlada – biće i mesa.
• Milovan Vitezović: Proleteri svih zemalja bi se ujedinili
kad bi dozvolile vođe svih zemalja!
• Raša Papeš: Poslednja mi je želja, moj narode, da ti ispunim poslednju želju!
• Iva Mažuranić: Sa celim svetom smo se zavadili sa braćom,
a sa braćom zbog celog sveta.
• Petar Lazić: Od ljubavi se ne živi. Izuzetak je ljubav prema domovini.

Etimologija

• Zoran T. Popović: Niko više ne seje žito. Od toga nema hleba.
• Višnja Kosović: Dogma je ideja u čvrstom zagrljaju institucije.
• Saša Milovanović: I mi konja za trku imamo! Sveža konjetina, sveža konjetina...
• Dejan Milojević: Naš narod ima dobar apetit. Uvek je gladan.
• Ninus Nestorović: Ma kakav genocid! To nije srpska reč.

Elipsa

• Duško M. Petrović: Pre-suda.
• Milutin Mlađenović: YU! Šta ti je?!
• Bodin Marjanović: Prikloni se i počni.
• Ninus Nestorović: Sizife, Srbine!
• Gojko Božović: Golag!

Gradacija

• Danica Mašić: Prvo smo klicali, pa klecali, pa jecali.
• Nedeljko Radlović: Prvo su ga kremirali, a zatim su ga citirali.
• Milenko Pajović: Od kolevke pa do groba najlepše je u kolevci!
• Aleksandar Baljak: Jedna petoletka može da zameni pet vekova.
• Zoran S. Stanojević: Mi u ratu ne biramo sredstva.
Boj ne bije svijetlo oružje već boj bije srce u junaka!

Sinonimija

• Vitomir Teofilović: Oda? O, da!
• Novica Nole Petković: Čudimo se što nas predvode ćurani.
Ne shvatamo da smo ćurke!
• Zoran T. Popović: Štrajkujem glađu. Živim od plate.
• Vladan Sokić: Pola Srbije gladuje. Druga polovina nema šta da jede.
• Dejan Milojević: U borbi protiv birokratije uključili smo celu administraciju.

Paronomasija

• Rako Nikčević: Jedni žive od rada svoga, drugi od ukupnoga!
• Dušan Bodrožić: Mi klicali, oni sticali!
• Rade Đergović: Dok žuti žutuju, crveni vladaju!
• Mitar Tucović: Koliko je na Kozari lista! Ćuti, sine, i brsti!
• Zoran Simović: Podmaži, pa kaži!

Asindet

• Rastko Zakić: Mi smo sa HiItlerom raskrstili pre Nemaca, sa Staljinom pre Sovjeta,
sa Frankom pre Španaca, i od nas se više nije moglo očekivati!
• Dragan Rajičić: Nama nisu potrebni lažni proroci
već samo oni kojima se priviđaju brze pruge i švedski standard.

Polisindet

• Iva Mažuranić: Staru Jugoslaviju nije ni trebalo braniti.
Tako je mislila komunistička partija, a tako je mislio i okupator.
• Momčilo Mihajlović: Ne trebaju nam policajci koji će tući samo zato
što im je tako naređeno. Nama trebaju ljudi koji vole svoj posao.

Poliptota

• Dragan Šušić: Umro Pera. Umro Mika. Umro Laza. I to je život.
• Momčilo Mihajlović: Ministar unutrašnjih poslova biće istovremeno
i ministar unutrašnjih poslova. Neka svet vidi da mi gledamo svoja posla.
• Bodin Marjanović: Ne radi se više po glavi stanovnika već o glavi.
• Bojan Ljubenović: Svako u našoj kući ima svoj hobi.
Ja puštam zmajeve, tata pušta golubove, a mama pušta čekove.

Inverzija

• Jovo Nikolić: Da su se nevini građani blagovremeno prestrojili,
ne bi stradali ni krivi ni dužni.
• Višnja Kosović: Čekajući pravo vrijeme, živimo u međuvremenu.
• Milko Stojković: Pas sa pedigreom šeta vlasnika.
• Vesna Denčić: Groblja su dokaz da je tu nekad bilo života.
• Slobodan Simić: Deca su politizovana. Političari su podetinjili.

Paralelizam

• Milan Beštić: Letak, metak, imetak.
• Jovo Nikolić: Pakao se nalazi istočno od raja.
• Višnja Kosović: Od roba do robota – to je put istorije.
• Goran Gaćeša: Dostigli smo Ameriku iz 1929.
• Milan Cvetković: Neumesno je porediti Goli otok sa Sibirom.
Na Golom otoku nikada nije padao sneg.

Antiteza

• Mitar Mitrović: Niko nije kriv, a svi grbavi.
• Slobodan Simić: Ko živi u mraku, svetlost doživljava kao diverziju.
• Ranko Pivljanin: Vođa je u svima nama. Zato smo svi van sebe.
• Goran Gaćeša: Hapse inteligenciju! Nedostaje im stručan kadar.
• Milan Cvetković: Bog neće biti rehabilitovan. Ateisti nisu pronašli raj.

MISAONE FIGURE

Retorsko pitanje

• Miodrag Stojanović Mios: Isterali su pravdu. Ko će se useliti?
• Dragiša Kašiković: Ako likvidiraju sve protivnike, da li će iko da ostane?
• Mitar Mitrović: Zlikovac i heroj. Jedan čovek ili dva lica?
• Aleksandar Baljak: Kakvi su mi to intelektualci kad samo šetaju u krug?!
• Dragan Rajičić: Koliko žrtava dugujemo otadžbini po glavi stanovnika?

Ironija

• Mitar Mitrović: Svakog dana sve nam je bolje, ali treba to izdržati!
• Aleksije Marjanović (Alek Marjano): Neki više vole da otvore sajam knjiga nego knjigu.
• Srba Pavlović: Zahvaljujući evoluciji, Zemlja je konačno dobila svoga ubicu.
• Zoran S. Stanojević: U našem logoru bilo je i Srba i Hrvata i Muslimana,
što dokazuje da je zajednički život ipak moguć.
• Saša Jovičić Eks: U tunelu u sred mraka mi stojimo postojano.

Eksklamacija

• Bane Jovanović: Smeh je naš le-lek.
• Raša Papeš: Eureka! Ovde nema ničega!
• Zoran S. Stanojević: Oko za oko, zub za zub! Brat bratu toliko!
• Aleksandar Novaković: Drž’te lopove, odnesoše nam plen!
• Tomislav Marković: Živeli Jugosloveni i Mohikanci!

Apostrofa

• Dušan Radović: Čuvajte se vlasti. Malo se čuvajte ako je nemate,
a mnogo više ako je imate.
• Branislav Crnčević: Proleteri svih zemalja, uozbiljite se!
• Zoran S. Stanojević: Taj film nećete gledati! – reče cenzor.
• Bojan Ljubenović: Ne pitajte me ništa! Odgovaraću!
• Aleksandar Novaković: Pij, Sokrate, država časti!

Oksimoron

• Aleksandar Baljak: Opozicija je najbliža vlasti.
• Vesna Denčić: Dao je život da mu bude bolje.
• Slobodan Simić: Mi rastemo u dubinu.
• Aleksandar Čotrić: Ovde se masovno gine i zato nam je svaki čovek potreban.
• Aleksandar Miljković: Ljubav prema bližnjem odlaže se do daljeg.

Sinestezija

• Vuk Gligorijević: Slepo veruju gluvi na promene.
• Aleksandar Baljak: Zidovi imaju uši, oči, nos...
• Slobodan Simić: Neka smo goli i bosi kad smo slepi i gluvi!
• Goran Gaćeša: Hleba će biti za sve, pa makar ga od blata pravili!
• Dragan Ognjanović: Od svih okretnih igara najviše volim ražanj.

Contradictio in adiecto

• Aleksandar Baljak: Da je bio ilegalac, mogu da potvrde hiljade svedoka.
• Milko Stojković: Zločin je savršen kad je i žrtva zadovoljna.
• Slobodan Simić: Ratni zločini ne zastarevaju. Kod nas se čak i podmlađuju.
• Aleksandar Mijalković: Avangardo, izađi iz ofsajda!
• Ranko Pivljanin: Dobili ste pravo glasa. Sad ćutite!

Paradoks

• Aleksandar Baljak: Optimista sam. Ovako se dalje ne može.
• Aleksandar Čotrić: Narod ništa ne vidi. Gleda svoja posla.
• Milan Cvetković: Medicina je nauka koja pomaže ljudima da umru prirodnom smrću.
• Goran Gaćeša: Svedok je pristrasan. Sve je video svojim očima!
• Gojko Božović: Besmrtni su naša smrtna bolest!

Sentenca / Gnoma

• Dejan Milojević: Ko s đavolom tikve sadi, ješće korenje.
• Ivko Mihajlović: Ko drugome jamu kopa, daje sve od sebe.
• Milan R. Simić: Čizma glavu čuva.
• Milko Stojković: Gde je gvozdena ruka, tu je i rđa.
• Bodin Marjanović: Bolje vrabac u ruci nego poverenje na grani.MODA BRZO IZLAZI IZ MODE


Vanda Blonjska Volfart (1934-2010), poljska novinarka, književnica i književni prevodilac sa francuskog jezika..


Žena se razlikuje po to tome što, kada zvoni telefon, ona najpre uzme stolicu, sedne i tek zatim podigne slušalicu.

Deca brzo rastu: donedavno je to bila devojka u kratkoj plisiranoj suknji,
a sada je to već odrasla žena u još kraćoj suknji.

Ne shvatam kako su se ljudi, pre nego što je izmišljen telefon, dogovarali, sastajali, sklapali brakove i imali decu?

Ova evolucija je sjajna stvar! Spasila nas je od zoološkog vrta.

Loša je žena koja zna da kuva, ali ne kuva,
ali je gora ona koja ne zna da kuva, a - kuva.

Ako si ga pozvala, da bi mu rekla, da ti on više nije potreban,
i ako si tada čula prasak, znači da je to bio udarac u glavu,
ili u plafon - čepa od šampanjca.

Moda je nešto što brzo izlazi iz mode.

Ne dozvoli da inteligancija kod tebe potpuno prevalada.
Prestaće da primećuju tvoje noge!

Sjenkjeviču je bilo lako da napravi karijeru - sa tako poznatim prezimenom.

Ako je mladić niži od tebe kada si na štiklama, zameni ga drugim.
Štikli se ne odriči!

Samo jedan čovek od njih četiri stotine visok je metar i devedeset,
ali on uvek sedi ispred mene u bioskopu.

Mnogo više dijeta počinje u krojačkoj radionici, nego u lekarskoj ordinaciji.

Ćutanje je jedina zlatna stvar koju žene definitivno preziru.

Muškarca koji u ženi vidi samo dekolte treba zainteresovati i za ostalo.

Mudrost je pretvaranje sopstvenih problema u tuđe.

Alkohol je verovatno jedini neprijatelj koga su ljudi zavoleli.

Prodavnica cipela - najzanimljivija biblioteka za žene.

Komplimenti - med koji se konzumira ušima.

U Poljskoj su pre rata u Radomiju takođe živele sijamske bliznakinje.
Ali one nisu bile prave sestre, već dalje rođake.

Postoje žene s kojima kad razgovaramo, žalimo njihove muževe.

Postoje muškarci koji nose šešir da bi mogli da ga skinu i da se poklone. Međutim, nije poznato zašto nose pantalone.

Ženska intuicija - to je ono što mi uvek omogućava da shvatim u trenutku
da ne razumem šta se dešava.

Kada kažeš devojci da je najlepša, posumnjaće u tvoju iskrenost.
Ali kada kažeš da je mnogo lepša od Zosje, Jadze, Helenke i Basje,
odmah će ti poverovati.

Da ženske noge nisu u najlonskim čarapama, bile bi samo sredstvo za kretanje.

Adam i Eva mogli su biti idealan bračni par:
Adam nije morao da sluša priče o muškarcima za koje je ona mogla da se uda, a Eva o tome - kako njegova mama odlično kuva.

Preveo sa poljskog: Aleksandar Čotrić

- 8 -