Baze aforizama u ovoj rubrici podeljene su na nekoliko različitih tema. Trenutno je izbor ovakav, ali u dogledno vreme može iskrsnuti još neka tema, a to naravno zavisi od naših pisaca i njihove mašte. 

Baze Aforiznica (kompilacija aforizama sa ovog sajta), Ratni, Dečji, Ljubavni i O braku rađene su u java scriptu i aforizmi se smenjuju po random principu na svakih osam sekundi. Ostale baze su statične i možete ih pretraživati po slobodnom izboru, ili da se vratite na nešto što vam se dopalo.

Aforizam nedelje se nakon proteka nedelje sa naslovne strane prebacuje u ovu bazu, zajedno sa datumom, da bi se videlo kako su i u koje vreme satiričali reagovali na određena događanja.