Aforizmi i sve o aforizmu 

i sve o aforizmu

Sadržaj

 
Zašto aforizmi?
Biblioteka
Ekskluzivno
Translated
U poseti kod...
Sećanje na...
Vaša strana
Počasni gost
Novo
 

 


 


Ocena časopisa Mikro

 


50 najboljih YU sajtova
u 2002. i 2003. godini, po izboru časopisa PC
 

Aleksandar Čotrić

Izdavačka kuća Alma

Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
 

Marginalac - društvo skrajnutih burevesnika 


Šta je aforizam?

Aforizam nedelje

EU uporno stoji iza svojih zahteva...
Moraćemo mi da ublažimo naše!

Rade Jovanović

Biblioteka aforizma

Aforizmi

 

Baze aforizama:
Aforiznica; 
Aforizam nedelje; Statična baza;
PC aforizmi; Ratni; Dečji, Profesorski; Ljubavni, O braku...
Pojedine baze su rađene u Java skriptu, i aforizmi se smenjuju po random principu na svakih osam sekundi. Ostale baze možete pretraživati po slobodnom izboru.

 

Zašto aforizmi?

 

Aforizam kao književna vrsta, poreklo aforizma, pravci razvoja - esej Vitomira Teofilovića; 
Lek i otrov - od moralizma ka nihilizmu - Predrag Marković; 
Zašto aforizmi, a ne: grafiti, poslovice, epigrami;
Razotkrivanje zla - Milan Beštić; 
Beogradski aforistički krug - Vesna Denčić

 

Počasni gost

 

Nagli porast broja aforizama i aforističara, privukao je poslednjih godina pažnju sociologa, politikologa, psihologa, filozofa itd. ali je najveći doprinos u sagledavanju ovog fenomena dao prof. dr Ratko Božović, koji je pored brojnih knjiga objavio i tri knjige o aforističarima: Sedmorica iz Stradije, Bez maske i Sedmo nebo

 

Vaša strana

 

Na Vaš zahtev otvorena je Vaša strana. Uslov da se aforizmi koje pošaljete nađu na ovoj strani jeste da budu potpisani. 
Budite kreativni!
Abdurahman Halilović-Ahil

 

Biblioteka

 

Ako jedan mali narod ima ovako veliki broj vrhunskih aforističara, onda je na drugoj strani nešto sasvim loše. Pogledajte šta!
Biblioteka sadrži: spisak autora, katalog objavljenih knjiga i izbor aforizama iz objavljenih knjiga.
Knjiga Beograd, live - Bojan Ljubenović

 

Ekskluzivno

 

Premijerno predstavljanje knjiga koje su neposredno izašle iz štampe:
Srbi i ostatak sveta - Vitomir Teofilović

 

Nagrade

 

Vibova nagrada
Goranu Mrakiću

Nagrada "Radoje Domanovic" za afirmaciju aforizma

Drugo mesto na glasanju za sajt 2000. godine po misljenju posetilaca

 

Info

 

Razne Informacije: promocije knjiga, satirične manifestacije, prikazi knjiga, nagrade, o autorima i dr.
U Rumuniji objavljena antologija srpskog aforizma

 

Novo

 

Info, Održan Satira fest 2011;
Info
, Satira fest 2011;
ETNA,  broj sto sedam;
Info
, Učesnici Satira festa;
Info, Aforističari gostovali u Kačarevu;
Info, Plakat Satira festa;
Sećanje na... Šahovski um jednog satiričara;
Sećanje na...
Vladimir Jovićević Jov

 

ETNA

 

ETNA, prvi elektronski časopis za satiru.
broj sto šest

ETNA - e-satiričnik - logo - Tošo Borković
50 brojeva na CD-u

 

Prevodi

 

Prevodi naših aforizama na druge jezike:
Prevodi, Valeriu Butulescu Aforisme din Serbia

 

U poseti kod...

 

Virtuelna poseta aforističarima je način da se zaviri u rukopis neke buduće knjige, ali i da se razmene misli i ideje kolega sa drugih prostora:
Zdravko Horvat

 

 

Autor sajta:
Vesna DenčićVesna Dencic - homepage

 

Napomena: Svi prezentovani radovi vlasništvo su ovog sajta, i mogu se koristiti samo u privatne svrhe. Svako javno publikovanje bez navođenja izvora informacija, i imena autora preuzetog priloga, podleže zakonu o kršenju autorskih prava.


  

Vesna Dencic